ข้าว
ข้าว

"ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ รักบ้านเกิด"

คัดสรรจากข้าวอินทรีย์ คุณภาพดีจากแหล่งผลิตข้าวคุณภาพสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยด้วยการรับซื้อข้าวอินทรีย์ในราคาที่เกษตรกรกำหนดเอง เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

 

ค้นหาอย่างละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับ:
THAILAND POST
 
Latest