ราคารับซื้อ วันที่ 11 ต.ค. 2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
150.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
150.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
150.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
150.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
150.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 11 ต.ค. 2562
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
สมุนไพร
ดอกกุหลาบแห้ง
480.00
บาท/กก.
0.00
ธัญพืช
เมล็ดถั่วดำเมือง
75.00
บาท/กก.
5.00
ชา
ชาเขียว
400.00
บาท/กก.
0.00
กระเพาะปลา
หลอด ขนาดใหญ่
1,200.00
บาท/กก.
100.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดกลาง
300.00
บาท/กก.
50.00
กระเพาะปลา
กลม ขนาดใหญ่
2,500.00
บาท/กก.
500.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.84 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
22-28°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×