ขั้นตอนสั่งซื้อ

1. พิมพ์ store.rakbankerd.com > ผู้้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้ > จากนั้น คลิกปุ่ม “Add to Cart” ดังภาพ

buy-1
 

2. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสินค้าในตะกร้าของคุณ โดยคลิก “ตะกร้าสินค้า" ดังภาพ

buy-2
 

3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า "ตะกร้าสินค้า" > คลิกปุ่ม "ส่งคำสั่งซื้อ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อสินค้า

buy-3

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการทำรายการสินค้าของท่านทุกครั้งก่อนทำการส่งคำสั่งซื้อ

4. ที่หน้า “ส่งคำสั่งซื้อ”

4.1 สำหรับลูกค้าใหม่ กรุณาสมัครสมาชิก

4.2 สำหรับลูกค้าเก่า กรุณาระบุอีเมล และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

buy-4
 

ขั้นที่ 1 : เลือกที่อยู่ในการชำระเงิน > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 2 : เลือกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 3 : เลือกวิธีการจัดส่ง > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 4 : เลือกวิธีการชำระเงิน > ทำเครื่องหมาย √ เมื่ออ่านและตกลงยอมรับนโยบายการซื้อสินค้า > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 5 : ยืนยันการสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบสินค้า จำนวนสินค้า และราคาสินค้าของท่านให้เรียบร้อย > คลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”

ขั้นที่ 6 : ระบบจะส่งคำสั่งซื้อไปที่หน้าชำระเงิน เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้ว ที่หน้าจอจะแสดงข้อความ "คำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว"