การจัดส่งสินค้า

1. บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายสินค้าบนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล เช่นเดียวกันบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ และ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกงหรือมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย

3. บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้ง บริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ๋นหลอกลวงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

4. บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับและอาจถูกนำใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ-นามสกุลกับข้อเสนอแนะของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

5. สินค้าต่างๆ ที่แสดงบน https://store.rakbankerd.com/ ทั้งหมดนี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

6. ราคาสินค้าที่ระบุไว้พร้อมส่วนลด(ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของไทย(บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ และค่าขนส่ง(ถ้ามี) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า

7. บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ตามสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการชำระเงิน

1. ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ และสามารถชำระเงินค่าสินค้าในแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000.00 บาท

2. เมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะต้องรอการตอบกลับอีเมลยืนยันการรับคำสั่งซื้อจากรักบ้านเกิด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะและประวัติการซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์จากผู้ใช้บริกา

2. ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งผลการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอีเมลของบริษัทฯเท่านั้น

3. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

4. การจัดเตรียมสินค้าในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมสินค้าตามหมายเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่มีการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ มีรอบในการจัดส่งสินค้าเฉพาะวันพฤหัสบดี ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายใน 17:30 วันพุธ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรอบในการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าจัดส่งสินค้า (เป็นอัตราที่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ และพลาสติกกันกระแทกเรียบร้อบแล้ว)

1. บริการพัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)

น้ำหนัก(กก.) ค่าบริการ(บาท)
0 - 1  47
1.01 - 2  78
2.01 - 3  93
3.01 - 4 98
4.01 - 5  122
5.01 - 6  135
6.01 - 7  167
7.01 - 8  187
8.01 - 9  190
9.01 - 10  197
10.01 - 11 217
11.01 - 12 237
12.01 - 13 247
13.01 - 14 267
14.01 - 15 277
15.01 - 16 295
16.01 - 17 327
17.01 - 18 339
18.01 - 19 349
19.01 - 19.25 377

2. บริการพัสดุด่วน (EMS)

น้ำหนัก(กก.) ค่าบริการ(บาท)
0.05-1 80
1.01-2 110
2.01-3 150
3.01-4 199
4.01-5 239
5.01-6 289
6.01-7 339
7.01-8 389
8.01-9 449
9.01-10 499
10.01-11 537
11.01-12 552
12.01-13 567
13.01-14 582
14.01-15 597
15.01-16 622
16.01-17 637
17.01-18 652
18.01-19 667
19.01-19.25 692

 เงื่อนไขอื่นๆ (เพิ่มเติม)

 • ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งไม่เกิน 19 กิโลกรัม หรือเมื่อยอดการชำระเงินในแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000.00 บาท
 • บริษัทฯใช้บริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณการไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล เป็นต้น ในกรณีที่ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่าที่กำหนดไว้(อันเกิดจากเหตุสุด วิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น​ (บริการพัสดุด่วนประมาณ 2-3 วันทำการ บริการพัสดุในประเทศประมาณ 5-7 วันทำการ)
 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หากสินค้าเสียหาย สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าด้านล่าง

การรับประกันสินค้า 
        สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่บริษัทฯ ส่งไปถึงผู้ใช้บริการเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือน หรือไม่คล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึง บริษัทฯ ส่งสินค้าผิดไปจากรูปแบบหรือสีที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ในตะกร้าสินค้า  แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่สีไม่เหมือนภาพอันเกิดจากการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

การส่งคืนสินค้า

        สามารถส่งคืนสินค้าที่เสียหายได้ในกรณีที่สินค้านั้นๆ ส่งไปถึงผู้รับเป็นสินค้าที่มีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น เช่น ถุงแตก ฉีกขาด เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านต้องทำการแจ้งความจำนงมาที่ marketing@rakbankerd.com ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนดจะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การเปลี่ยนสินค้า 
        เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายการรับประกันสินค้า คุณจะต้องแจ้งความจำนง พร้อมแนบไฟล์ภาพสินค้าที่เสียหาย และใบเสร็จรับเงินที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด หรือชำรุดมายังบริษัทฯ เพื่อรอการพิจารณาและดำเนินการเปลี่ยนสินค้าจากบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ​หลังจากที่ผู้ใช้บริการแจ้งความจำนง พร้อมแนบไฟล์ภาพสินค้าที่เสียหาย และใบเสร็จรับเงินที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด หรือชำรุดมายังบริษัทฯ มายังอีเมลของบริษัทฯ ตามข้างต้นที่กล่าวมา คุณจะต้องรอรับอีเมลยืนยันการรับเปลี่ยนสินค้าจากบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการแจ้งเรื่องเข้ามาที่บริษัทฯ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการยืนยันเปลี่ยนสินค้าให้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนกลับให้แก่บริษัทฯ ตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมสแกนใบเสร็จรับเงินที่ระบุเลข Tracking No. จากไปรษณีย์ไทยภายใน 2 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เปลี่ยนสินค้า
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากคุณเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้แก่คุณตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุเลข Tracking No.ไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับเรา ภายใน 2 วันทำการ
 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนคืนเป็นเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอน และ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ดังกล่าว หรือมีข้อพิพาทใดๆ ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ขอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ข้อตกลงอื่นๆ

 • นโยบายการรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อและชำระผ่านระบบชำระเงินของบริษัทฯ (https://store.rakbankerd.com) เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุคืนมายังบริษัทฯ โดยจะต้องใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยวิธีพัสดุในประเทศ หรือพัสดุด่วนพิเศษเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับประกันการเปลี่ยนสินค้าตามมูลค่าที่ผู้ใช้บริการจ่ายจริงและต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี
 • ในกรณีที่ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงเปลี่ยนสินค้า แล้วต่อมาปรากฏว่าผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุอย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกการเปลี่ยนนั้นได้ตลอดทุกกรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
 • หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

ติดต่อสอบถาม หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยประการใด กรุณาแจ้งมาที่ marketing@rakbankerd.com