เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย...
13 พฤศจิกายน 2562
8
เตือนหนอนเจาะผลส้มโอ
แนะเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้เฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอในระยะที่ต้นส้มโอติดผล...
07 พฤศจิกายน 2562
154
สสก. 5 จังหวัดสงขลาเตือนเกษตรกรภาคใต้ ระวังการระบาดโรคใบร่วงของยางพารา
เตือนเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังการระบาดโรคใบร่วงของต้นยางพารา...
06 พฤศจิกายน 2562
41
พบโค-กระบือป่วยปากเท้าเปื่อย ประกาศเขตพื้นที่ควบคุมโรคระบาด
โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยงระบาดในพื้นที่อำเภอยางตลาด 2 สัปดาห์ พบมีโค-กระบือมีอาการกว่า 100 ตัว ชาวบ้านผวาเกรงลุกลามแพร่เชื้อสู่คน...
04 พฤศจิกายน 2562
85
เฝ้าระวังโรคแอนแทรคโนสในสตรอเบอร์รี
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รีเฝ้าระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของสตรอเบอร์รี...
31 ตุลาคม 2562
98
เตือนเฝ้าระวังโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรด
ขอให้ชาวไร่สับปะรดเฝ้าระวัง โรคยอดเน่ารากเน่า ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของสับปะรด...
29 ตุลาคม 2562
78
ประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวปี 2562
ประมงขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว ควบคุมปริมาณน้ำในบ่อ วางกระชังไม่ให้ชิดกันมาก จับปลาที่ได้ขนาดจำหน่าย...
16 ตุลาคม 2562
269
เตือนชาวสวนกล้วยเฝ้าระวัง โรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง
แนะเกษตรกรปลูกกล้วยให้สังเกตอาการของโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง มักพบอาการของโรคในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น...
09 ตุลาคม 2562
166
เตือนรับมือโรคดอกเน่าในดาวเรือง
แนะเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองเฝ้าระวังการระบาดของโรคดอกเน่า มักพบในระยะ ติดดอก...
22 สิงหาคม 2562
853
ร้อนปนฝนระวังโรคใบไหม้ในทุเรียน
แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบไหม้ หรือโรคใบติด สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น...
08 สิงหาคม 2562
179
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-29°C
นครราชสีมา
20-29°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 พ.ย. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
155.00
5.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
155.00
5.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
155.00
5.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
155.00
5.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
155.00
5.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
155.00
5.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
155.00
5.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
155.00
5.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×