เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่
เตือนเกษตรกรปลูกหอมแดงอีสาน ดูแลแปลงเพาะสกัดโรคหมานอน
เตือนภัย โดย แนวหน้า
13 ธันวาคม 2561
369
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกหอมแดงใหญ่ของประเทศ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่ปลูกหอมแดงเป็นอันดับ 1 ของภาค ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรค่อนข้างมาก โดยหอมแดงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 45-70 วัน เกษตรกรนิยมเตรียมพันธุ์ของตนเองไว้ และบางส่วนสั่งซื้อจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินการส่งเสริมรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ โดยเป็นสินค้าของดีจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 หอมปึ่งราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 - 20 บาท โดยขณะนี้ พื้นที่ปลูกหอมแดงจะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบแรก ส่วนหอมแดงที่ปลูกในพื้นที่ทำนา เกษตรกรกำลังเร่งทำการปลูก ซึ่งคาดว่า ผลผลิตของจังหวัดจะออกมากในปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562

ด้านนายไพทูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) กล่าวเสริมว่า หอมแดงเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นโดยสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต หากปีใดสภาพอากาศหนาวเร็วฝนไม่ชุก ปริมาณความชื้นในอากาศสูง การเจริญเติบโตจะดีและผลผลิตจะดีตามด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่า ปีนี้สภาพอากาศร้อน หอมแดงอาจเกิดโรคหอมเลื้อย หรือ โรคหมานอน โดยต้นหอมเกิดอาการบิดเบี้ยวและราบลงกับพื้นดิน เกิดจากเชื้อราคอลลีท็อตทริคั่ม เข้าทำลายผิวเนื้อเยื่อโคนต้นเน่าเสียหาย และจะส่งผลปริมาณผลผลิตตกต่ำหรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ดังนั้น จึงขอเตือนเกษตรกรให้ดูแลแปลงเพาะปลูก หากพบหรือสงสัยหอมแดงจะเป็นโรคหมานอน สามารถเก็บเกี่ยวเป็นหอมสดก่อนที่จะปล่อยให้ลงหัวได้ หรือคลุกหัวพันธุ์ หรือฉีดพ่นดินด้วยสารกันเชื้อรา หรือใช้เชื้อไตรโคโรมาก่อนปลูกเพื่อป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับเชื้อรา ซึ่งเกษตรกรสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4534-4653 -4 หรืออีเมล zone11@oae.go.th
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.34 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.29 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ม.ค. พ.ศ.2562
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
43.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
55.00
5.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
57.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
2.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
60.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
65.00
5.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×