เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ส่งออกหนุนดัชนีSMEsQ3/61เพิ่มขึ้น
09 พฤศจิกายน 2561
170

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ไตรมาส 3/2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 48.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 จุด จากการส่งออก ชิ้นส่วนยานยนต์และปิโตรเคมี เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับจากไตรมาส 3/2560 เป็นต้นมาและคาดว่าในไตรมาสที่ 4/2561 จะเพิ่มขึ้นอีกไปอยู่ที่ระดับ 48.8 จากสถานการณ์สงครามการค้าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น สินค้าการเกษตรได้รับการเยียวยา ขณะที่ราคาน้ำมันมีราคาปรับตัวลดลง และสถานการณ์การท่องเที่ยวถูกแก้ไขมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว


 


นอกจากนี้ เมื่อเทียบระหว่างกลุ่มที่เป็นลูกค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กับกลุ่มที่ไม่เป็นลูกค้า ธพว. พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ ลดลง 0.7 จุด จาก 43.0 มาอยู่ที่ 42.3 สวนทางกับลูกค้า ธพว. ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น 0.8 จุด จาก 54.6 มาอยู่ที่ 55.4


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×