เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อ่างทองยื่นหนังสือขอน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว
16 พฤษภาคม 2562
115

ที่บริเวณศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองกว่า 10 คน ได้เดินทางยื่นหนังสือขอน้ำทำนา ต่อนายวิวัฒน์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หลังจากเกิดภาวะแล้งขาดแคลนน้ำและทางชลประทานหยุดการจ่ายน้ำทำให้ต้นข้าวในท้องนา กว่าแสนไร่ใกล้ตาย


ด้าน นายทรงพล กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองได้รับ หนังสือการร้องทุกข์สภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร จากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง แต่ละพื้นที่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอ่างทองได้รับความเดือดร้อน จากการเพาะปลูกข้าว ขาดน้ำ เพื่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว สืบเนื่องจากการทำประชาคมการปลูกพืช เหลื่อมเวลาโดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2562 โครงการชลประทานอ่างทอง จะส่งน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขอเลื่อนการส่งน้ำมาเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังขาดน้ำ ถ้าโครงการชลประทานไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ จะทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนตนข้าวในนาที่ลงทุนทำไปแล้วได้รับความเสียหาย ตลอดจนเกษตรกรต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้น


นายวิวัฒน์ชัย กล่าวว่า หลังได้รับหนังสือความเดือดร้อนของเกษตรกร หลังเกิดภาวะแล้งขาดแคลนน้ำทำนา เบื้องต้นได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางชลประทานได้แจ้งว่าได้เตรียมจ่ายน้ำให้แก่เกษตรกรลงคลองชลประทาน ในวันที่ 21 พ.ค.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ต้นข้าวในแปลงนาได้มีน้ำหล่อเลี้ยงเจริญเติบโตได้ต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×