เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เขื่อนลำปาวเร่งส่งน้ำช่วยเกษตรกรช่วงฤดูนาปรัง
10 มกราคม 2562
159

นายสำรวย อินพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการผอ.โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำปาว หรือ เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์เขื่อนลำปาวปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,116 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 56.36 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ทางเขื่อนลำปาวได้เริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 และได้หยุดการส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนที่ 2561 กระทั่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการส่งน้ำให้กับเกษตรกรทั้งการทำข้าวนาปรัง ประมง และปลูกพืชฤดูแล้งเฉลี่ยวันละประมาณ 3.78 ล้าน ลบ.ม.มาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 และจะทำการส่งน้ำไปจนสิ้นฤดูแล้งนายสำรวย กล่าวอีกว่า สำหรับการวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งปี 2561/2562 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ? วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวม 182 วัน โดยมีการวางแผนเพื่อการประปาหน้าเขื่อน การอุตสาหกรรมเหนือเขื่อน เพื่อการประปาท้ายเขื่อน เผื่อการระเหยซึมในอ่าง รักษาระบบนิเวศ ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชีกลาง ? ชีล่าง และสำรองน้ำกรณีฉุกเฉินฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งข้าวนาปรัง พืชไร่ พืชผัก บ่อปลา บ่อกุ้ง รวม 254,794 ไร่ ซึ่งจะต้องใช้น้ำทั้งหมดรวม 934.57 ล้าน ลบ.ม. แต่จะต้องเตรียมน้ำไว้สำหรับการอุปโภค บริโภค ซึ่งต้องให้ความสำคัญอันดับแรก ทางเขื่อนยืนยันว่าเพียงพอในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงฤดูฝนอย่างแน่นอน


อย่างไรก็ตาม แม้ประมาณน้ำในเขื่อนลำปาวจะเพียงพอที่จะส่งไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวนาปรัง แต่เกษตรกรควรที่จะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะข้าวโพด ที่ทางรัฐบาล ที่กำลังส่งเสริมให้ปลูก หรือจะเป็นการเพราะปลูกพืชไร่ต่างๆ ที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งจะช่วยให้มีน้ำเพียงพอมากขึ้น และต้องใช้น้ำร่วมกันใช้อย่างประหยัดเกิดคุณค่าและประโยชน์มากที่สุด 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×