พืชผัก
(522 เรื่อง)
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์ถึง 2 ด้านคือ การขาดแคลนพลังงาน และปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก นับเป็นภาวะคุกคามสมดุลของระบบต่างๆ ในโลกที่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของศตวรรษนี้ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันแก้ไข ที่ผ่านมาการนำพืชอาหารมาใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เพื่อผลิตเอทานอล หรือปาล์มน้ำมันและถั่วเหลืองเพื่อผลิตไบโอดีเซล ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอื่น โดยแหล่งของชีวมวลที่ได้รับความสนใจอย่างสูงทั่วโลกในขณะนี้ คือ ชีวมวลจากสาหร่าย (Algal biomass) โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดเล็ก ที่โดยทั่วไปเรียกว่า "ตะไคร่น้ำ" นั่นเอง
18 กรกฎาคม 2556
6,288
ต่อไปนี้ดินจะดีหรือไม่ จะไม่ใช่ปัญหาในการปลูกพืชผักไว้ทานรอบรั้วบ้านอีกต่อไป เพราะเรามีวิธีการปลูกผักแบบไม่ต้องเหนื่อยมาก ที่กล่าวว่าไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะเราจะลดขั้นตอนการเตรียมดินในแบบที่ไม่ต้องออกแรงขุดดินขึ้นมาพรวนหรือยกร่องแปลงปลูกให้เหน้ดเหนื่อยเมื่อยล้า จนเบื่อกับการต้องมานั่งทำแปลงผักสวนครัว ด้วยวิธีการที่ง่ายกว่าตามแบบฉบับของคุณอลงกรณ์ สรเสนา เกษตรกร จากอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ที่มีวิธีการแปลก ไม่ซ้ำแบบใคร แต่ให้ผลดีในการปลูกผักสวนครัวไว้ทานในครัวเรือน ด้วยวิธีการที่เราจั่วหัวเรื่องไว้นั่นคือ "การปลูกผักโดยไม่ต้องขุดดิน" ที่มีวิธีการไม่ซับซ้อน และ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากจะมีผู้ใดลอกเลียนแบบ ดังนี้
3 กรกฎาคม 2556
50,357
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.19 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.24 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-27°C
เชียงใหม่
22-29°C
นครราชสีมา
23-25°C
ชลบุรี
25-26°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×