พืชผัก
(522 เรื่อง)
นายจันทร์ รักษาภักดี เกษตรกรกลุ่มลุ่มน้ำโขง ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 7 ไร่ ใน จ.กาฬสินธุ์ ๆได้แบ่งพื้นที่เพาะปลูกหวาย 6 ไร่ และ ผลิตกุยฉ่ายขาว 1 ไร่ นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไว้เป็นช่องทางเสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยก่อนหน้าที่จะหันมาทำเกษตรผสมผสานอย่างในปัจจุบัน นายจันทร์ ได้ทำการเกษตร เชิงเดี่ยว โดยการเช่าพื้นที่ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง แต่ต่อมาเริ่มประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและราคาผันผวนเป็นประจำ จึงคิดหันมาพึ่งพาการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ของตัวเอง จนประทั่งเกิดความสนใจในการผลิตกุยช่ายขาวขึ้นมาอย่างจริงจัง จึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาผลิตกุยช่ายขาว จนค้นพบเทคนิคการผลิตกุยช่ายขาวให้มีสีขาวสวยและอวบอิ่มน่าทาน กลายเป็นที่ต้องการของตลาด ชนิดที่ว่าผลิตมาได้เท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่นาน ได้แนะนำเคล็ดวิธีชนิดที่ไม่ควรวิชาไว้ดังนี้
3 กรกฎาคม 2558
3,770
12 มิถุนายน 2558
11,172
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
25-32°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×