พืชผัก
(524 เรื่อง)
นายจันทร์ รักษาภักดี เกษตรกรกลุ่มลุ่มน้ำโขง ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 7 ไร่ ใน จ.กาฬสินธุ์ ๆได้แบ่งพื้นที่เพาะปลูกหวาย 6 ไร่ และ ผลิตกุยฉ่ายขาว 1 ไร่ นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไว้เป็นช่องทางเสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยก่อนหน้าที่จะหันมาทำเกษตรผสมผสานอย่างในปัจจุบัน นายจันทร์ ได้ทำการเกษตร เชิงเดี่ยว โดยการเช่าพื้นที่ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง แต่ต่อมาเริ่มประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและราคาผันผวนเป็นประจำ จึงคิดหันมาพึ่งพาการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ของตัวเอง จนประทั่งเกิดความสนใจในการผลิตกุยช่ายขาวขึ้นมาอย่างจริงจัง จึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาผลิตกุยช่ายขาว จนค้นพบเทคนิคการผลิตกุยช่ายขาวให้มีสีขาวสวยและอวบอิ่มน่าทาน กลายเป็นที่ต้องการของตลาด ชนิดที่ว่าผลิตมาได้เท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่นาน ได้แนะนำเคล็ดวิธีชนิดที่ไม่ควรวิชาไว้ดังนี้
3 กรกฎาคม 2558
3,857
12 มิถุนายน 2558
11,271
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
17-28°C
เชียงใหม่
10-23°C
นครราชสีมา
13-25°C
ชลบุรี
18-27°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×