พืชผัก
(524 เรื่อง)
พันธุ์มะเขือเทศที่ปลูกหากไม่ใช่พันธุ์ลูกผสมแล้ว เกษตรกรก็สามารถทำการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองต่อได้ โดยจะต้องคัดเลือกพันะจากต้นที่สมบูรณ์ เจริญเติบโตดี และ ปราศจากโรค หรือ แมลงรบกวน มีผลดก ซึ่งมีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์ ถ้าในบริเวณเดียวกันนั้นมีการปลูกมะเขือเทศหลายพันธุ์ ก็จำเป็นต้องเก็บพันธุ์จากต้นที่อยู่กลางแถวปลูก ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของมะเขือเทศจะเป็นพืชที่มีการผสมตัวเอง แต่เปอร์เซ็นต์ การผสมข้ามก็มีอยู่บ้าง โดยลมและแมลงเป็นสื่อช่วยในการผสมเกสร จะพบมากกับพันธุ์ทีมีก้านชูเกสรตัวเมียยืดยาวโผล่พ้นมาจากเกสรตัวผู้
3 กรกฎาคม 2558
6,611
กระเทียมเป็นพืชที่มีระยะการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น จะปลูกในช่วงหน้าหนาว ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และอีกช่วงคือ เดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี เนื่องจากกระเทียมเป็นพืชที่โตเร็ว เก็บเกี่ยวได้ภายใน 1 เดือน จึงต้องปลูก 2 ช่วงแบบนี้ และที่สำคัญการที่จะได้ผลผลิตกระเทียมที่ดีเราก็มีเริ่มจากการคัดหัวพันธุ์กระทียมที่มีคุณภาพ แค่นั้นยังไม่พอการเก็บรักษาหัวพันธุ์กระเทียมเอาไว้ปลูกก็สำคัญเช่นกัน วันนี้เราจึงมีวิธีการเก็บรักษาหัวพันธุ์กระเทียมไว้ปลูกให้ได้คุณภาพดีที่คุณทองใบ แสนมา ได้ยินดีเผยสูตรนี้ให้กับทีมงานFARMER INFO จ.เชียงรายขณะลงพื้นที่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวิธีการง่ายๆดังนี้
3 กรกฎาคม 2558
5,333
3 กรกฎาคม 2558
36,985
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
16-31°C
นครราชสีมา
19-35°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×