ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(547 เรื่อง)
ปัจจุบันการทำอาหารสำหรับเลี้ยงปลามีความนิยมทำกันเองอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการประหยัดต้นทุน ซึ่งมีวิธีการทำที่มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่วัตถุดิบที่พอหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆว่ามีอะไรที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำเป็นอาหารปลาได้บ้าง โดยเฉพาะการเลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันอย่างมากในบ่อดิน ซึ่งคุณขวัญชัย รักษาพันธุ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ฉะเชิงเทราปี 2551 ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า เกษตรกรสามารถผลิตอาหารปลาได้เอง แต่ที่สำคัญต้องคำนึงถึงปริมาณสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของปลาและควรใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามท้องถิ่นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน จึงขอแนะนำการทำอาหารปลาอีกสูตรหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทำใช้เองและยังนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้อีกด้วย ซึ่งมีวิธีการทำ โดยการเตรียมวัตถุดิบและมีวิธีการทำง่ายๆดังต่อไปนี้
7 มิถุนายน 2556
17,011
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรชาวประมงมักจะประสบปัญหามากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีปัจจัยของธรรมชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมา สภาพอากาศที่มืดครึ้ม หรือสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างและความขุ่น ของน้ำอย่างรวดเร็วหลังฝนตก ส่งผลให้ปลาหรือลูกพันธุ์ปลาที่ปล่อยใหม่ ประสบกับปัญหาปลาช็อคน้ำ ป่วยและตายเป็นประจำ นอกจากนี้ ภาวะที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนอันเนื่องจากอิทธิพลของฝน ทำให้ปลาอาจมีการติดเชื้อ ซึ่งที่ตรวจพบเจอได้บ่อย เช่น แบคทีเรีย ปรสิตภายนอก และในบางพื้นที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัส และเชื้อราน้ำ
6 มิถุนายน 2556
2,517
15 พฤษภาคม 2556
31,646
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×