สัตว์น้ำจืด
(352 เรื่อง)
คุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก คงจะอยากให้ปลาที่ท่านเลี้ยงมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่มีกลิ่นสาบ ไม่มีมันในท้อง และที่สำคัญคือ เลี้ยงให้มีเนื้อหวานรสชาติอร่อย ซึ่งสิ่งดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเลี้ยงปลาออกมาให้ได้ดังที่พูดไป แต่วันนี้ คุณคุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก มีวิธีการและเทคนิคง่าย ๆ ที่จะทำให้ปลาดุกที่เลี้ยง มีความสมบูรณ์ ไม่เป็นโรค มีเนื้อหวานน่ารับประทาน มาบอกกล่าวกันผ่านทางรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้
10 มกราคม 2556
6,857
นายพล กุนอก เกษตรกรบ้านตาจั่นนอก ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นผู้นำหมู่บ้านและเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่สืบทอดการทำการเกษตรมาจากบรรพบุรุษ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับความรู้ที่ได้อบรมมาจากหน่วยงานต่างๆมาพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมให้ชาวบ้านทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ภายในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลานวลจันทร์ ปลานิล ปลาตะเพียน จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องขั้นตอนการอนุบาลปลาก่อนปล่อยเลี้ยงในกระชัง และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
19 ธันวาคม 2555
3,578
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
25-32°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×