สัตว์ปีก
(358 เรื่อง)
ไข่เค็ม ....เป็นอาหารที่หาซื้อรับประทานได้ง่าย และเป็นที่รู้จักกันมานาน ด้วยรสชาติที่เค็มออกรสจากไข่ ทำให้ไข่เค็มเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน โดยเฉพาะท่านที่ชอบทานข้าวต้ม ก็แทบจะขาดกันไม่ได้เลยทีเดียว นอกจากนั้น ไข่เค็มยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้อีกหลายเมนู อาทิเช่น ไข่ดาวเค็ม ยำไข่เค็ม ซาลาเปาใส้เค็ม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าลิ้มลองทั้งนั้น การทำไข่เค็มนั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะคงความอร่อยของไข่เป็ดในรูปของการถนอมอาหารเพื่อให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น แต่ปัจจุบันได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ปรับรูปแบบการทำไข่เค็มให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยนำใบเตยมาเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมา กับชื่อที่ว่า “ ไข่เค็มใบเตย ”
27 ตุลาคม 2554
36,485
คุณหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำตำบลป่าซาง ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 10 บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ มี ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยง ต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2551 โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้บริการความรู้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคในไก่ เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร ดังนี้
18 พฤษภาคม 2554
8,186
ชุมชนบ้านดอนจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนแห่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรยังใช้ทำนาข้าว และไร่นาสวนผสม ลักษณะดินเป็นดินที่เหมาะแก่การทำการเกษตร นั่นคือเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว พื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูง จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางช่วง ถึงแม้ชุมชนแห่งนี้จะอยู่ในเขตชลประทานก็ตาม แต่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ดอนและเกษตรกรต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอีกมาก แต่เกษตรกรก็แก้ปัญหาโดยการหาแหล่งน้ำเสริมเพื่อใช้ในการทำเกษตรนั่นคือการขุดสระน้ำขึ้นเพื่อใช้ในฤดูแล้งนั่นเอง ส่วนเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชุมชนยังคงมีให้เห็นอยู่เช่นเดิม ชาวบ้านในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกันดี
13 กุมภาพันธ์ 2554
67,702
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด เป็นเกษตรกรผู้ชอบทดลอง จึงช่วยให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา กับการลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ต้น จึงทำให้มีความรู้มากมายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสมัยประสบความสำเร็จในด้านการทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มาได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน คุณสมัยเลี้ยงเป็ดเทศมาเป็นเวลานาน จึงมีเทคนิคที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการขยายพันธุ์เป็ดเทศให้มีขนาดโตกว่าเป็ดเทศทั่วไป นั่นก็คือการนำเป็ดเทศมาผสมกับเป็ดไร่ทุ่ง ก่อนหน้านี้คุณสมัยได้ทดลองผสมพันธุ์เป็ดทั้งสองชนิดนี้แล้ว เมื่อสังเกตดูก็เห็นได้ว่าขนาดของเป็ดที่ได้จะตัวโตกว่าเป็ดเทศธรรมดามาก เมื่อจำหน่ายก็จะได้น้ำหนักดีกว่า จึงได้ใช้เทคนิคนี้ในการขยายพันธุ์เป็ดเทศมาจนถึงปัจจุบัน
31 มกราคม 2554
5,298
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×