(8,009 เรื่อง)
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบางรายประสบปัญหา\"โค-กระบือ\"ไม่ค่อยกินหญ้าเบื่ออาหารถึงกินได้ก็ไม่อ้วน ทำให้ผอมโซ ขายก็ไม่ได้ราคา ปัญหาโค-กระบือที่ไม่ค่อยกินหญ้า และผอมโซจะหมดไป เมื่อทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงรายได้ลงพื้นที่พบกับ ลุงชวน หรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยยินดีเผยสูตรบอระเพ็ดหมักน้ำตาลช่วยให้เจริญอาหารโค-กระบือได้ดีด้วยวิธีง่ายๆดังนี้
22 มีนาคม 2559
4,430
15 มีนาคม 2559
251,334
ในปัจจุบันมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ประดับ กระถางและไม้ประดับที่ใช้ในงานจัดสวน ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นมากมาย เพื่อให้ทันความต้องการใช้ ซึ่งการขยายพันธุ์ไม้ประดับที่ได้รับความนิยมและให้ผลดีสุด คือ การขยายพันธุ์โดยวิธีการชำกิ่ง และวิธีการนี้มักนิยมใช้สารเร่งร่างเช่น เซราดิกซ์ 1,2,3 แช่กิ่งก่อนนำไปชำ แต่วันนี้เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดมีวิธีการเร่งรากที่ช่วยประหยัดต้นทุน ในการซื้อสารเคมี โดยการใช้เครื่องดื่มชูกำลังที่มีขายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
11 มีนาคม 2559
6,146
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×