(7,980 เรื่อง)
โดยทั่วไปข้าวนาปีที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะผสมเกสร-ออกดอกและออกรวงให้ผลผลิตในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายหลังจากข้าวออกดอก 30 วัน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูงแต่มีราคาแพง แต่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนอ่างแก้ว(เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) แนะนำเกษตรกรลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์สูตร 15-15-15 ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าวได้ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของส่วนลำต้นและใบให้สมบูรณ์แข็งแรง ต้นข้าวมีความพร้อมสำหรับรับรวงข้าวไม่หักล้มง่าย ข้าวเมล็ดเต็ม และได้น้ำหนักดี
17 ตุลาคม 2555
2,554
ในช่วงที่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนสำหรับข้าวมีราคาสูง เกษตรกรสามารถนำวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว มาผสมในอัตราที่ถูกต้อง สามารถทำเป็นฮอร์โมนได้อย่างดีเกษตรกรทุกๆคน สามารถทำฮอร์โมนหรือปุ๋ยชีวภาพขึ้นใช้เองได้อย่างง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ประโยชน์ที่ได้รับมากมาย วันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 14.15 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์ คุณสังวาลย์ ทองเอน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเกษตรผสมผสาน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าการทำนาอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเกษตรกร สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมไปถึงการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตเองได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น คุณสังวาลย์ จึงแนะนำการทำปุ๋ยน้ำหมักให้ข้าวรวงดก ดังนี้
17 ตุลาคม 2555
2,035
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งวันๆหนึ่งอาจมีถึง 3 ฤดู(ฝน/ร้อน/หนาว) จึงเป็นสาเหตุให้เกตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประสบปัญหากับสัตว์เลี้ยงได้ โดยเฉพาะหมูซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่เลี้ยงง่ายแบบหมูๆแน่ถ้าเกษตรไม่เข้าใจและไม่เอาใจใส่ในการเลี้ยงที่ถูกวิธี อาจประสบกับปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งหากหมูอยู่ในภาวะเครียดแล้วปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆอาจตามมาได้ ดั่งข้อมูลลงพื้นที่ที่ทางกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ศรียางชุม เลขที่ 1/1 หมู่ 13 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนางคำปัน หะวัน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้ให้ข้อมูลกับทีมงานฯ เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหมูเครียดด้วยผักตบชวาที่มีวิธีการนำไปใช้ง่ายๆดังต่อไปนี้
16 ตุลาคม 2555
6,445
ราคาน้ำมัน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.74 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-33°C
เชียงใหม่
21-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×