(7,993 เรื่อง)
มะขามมีแหล่งกำเนิดในอัฟริกาเขตร้อน เป็นไม้ป่าแถบสะวันนาได้นำเข้าไปปลูกในอินเดีย และต่อมาได้แพร่กระจายทั่วไปในเอเชียและเขตร้อนอื่น ๆ ประเทศไทยจัดว่าเป็นแหล่งปลูกมะขามเปรี้ยวและมะขามหวานที่ใหญ่ที่สุด พบว่ามีการปลูกมะขามหวานกันมานานแล้วในภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดมะขามหวานพันธ์หมื่นจง สีทอง และอินทผลัม ที่มีชื่อที่สุด นอกจากนั้นยังพบในบางจังหวัดทางภาคอีสาน ปัจจุบันได้มีการคัดเลือกขยายพันธุ์และปลูกเป็นอาชีพเกือบทุกภาคของประเทศไทย คาดว่าในอนาคตอาจจะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจทำรายได้ให้แก่ประเทศ
12 มิถุนายน 2558
26,618
12 มิถุนายน 2558
11,229
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ ความปลอดภัยของผลิตผล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดทางให้ผู้ซื้อ ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถระบุตัวผู้ขายและผู้ผลิตได้ถึงต้นทางส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของไทย พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร และ การตรวจสอบย้อนกลับแล้ว ทำให้ผู้ผลิตต้องมีการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน COC, GAP, GMP และ HAACP เป็นต้น
12 มิถุนายน 2558
5,483
12 มิถุนายน 2558
17,327
12 มิถุนายน 2558
79,348
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
25.99 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.84 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-28°C
นครราชสีมา
20-30°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×