(7,982 เรื่อง)
14 มกราคม 2559
6,264
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังหรือพื้นที่นาดอนที่ไม่มีน้ำทั่วถึง และที่สำคัญพื้นที่นั้นได้มีการปลูกข้าวไปแล้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ห่างจากชลประทาน จึงทำให้ข้าวที่ปลูกอาจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เพราะขาดน้ำทำให้ต้นข้าวอาจหยุดการเจริญเติบโตไปในช่วงหนึ่งที่ต้นข้าวขาดน้ำ วันนี้เรามีเทคนิคการแก้ปัญหาดังกล่าวมาแนะนำสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำในนาข้าว ซึ่งการนี้ทีมงานได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณชัย วรรณศร เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.จุน จ.พะเยา ได้ให้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ และฮอร์โมนในนาข้าวเพื่อลดอัตราการยืนต้นตายของต้นข้าวในนาที่มีน้ำน้อย ให้กับทีมงานฯ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
12 มกราคม 2559
4,917
11 มกราคม 2559
7,631
7 มกราคม 2559
9,967
4 มกราคม 2559
12,498
4 มกราคม 2559
3,788
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ได้ร่วมพูดคุยกับคุณพีระ แพงสุข เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยจำหน่าย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. โดยคุณพีระ ทำการเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยมากว่า 10 ปี แล้ว โดยเริ่มจากการช่วยเหลืองานในฟาร์มของน้าของตนเองที่เพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยเหมือนกัน ก็ได้ไปเรียนรู้วีธีการทำมาแล้วก็แยกตัวออกมาทำกิจการเอง โดยเริ่มทำเองแบบเต็มตัวมาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา เนื้อที่ในการเลี้ยงปลาดุกทั้งหมด 6 ไร่ มีการขุดบ่อไว้หลายๆบ่อ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นการเพาะพันธุ์ปลาดุกเพียง 1 เดือนก็ได้จำหน่ายออกไปตามที่ลูกค้าประจำสั่งมานั้น
30 ธันวาคม 2558
5,526
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×