เกษตรทั่วไทย
| ไฮไลท์เกษตร
เกษตรอินทรีย์มาแรงมากในปีนี้ จริง ๆ แล้วความนิยมของผู้บริโภคนั้น เริ่มให้ความสนใจในการซื้อหาอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้คนเริ่มตื่นตัว หันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น หลังจากพบว่าเกิดการเจ็บป่วยจากอาหารการกิน และสารเคมีปนเปื้อนกันเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เว้นแม้แต่ผู้ผลิตอย่าง "เกษตรกร" ที่เริ่มจะเปลี่ยนวิถีจากเคมี มาเป็นอินทรีย์กันมากยิ่งขึ้นเช่นกัน และเราจะเห็นว่ามีสินค้าอินทรีย์เกิดขึ้นมากมายในท้องตลาด แต่เราสามารถที่จะสังเกตุได้ง่าย ๆ ว่าอินทรีย์จริงหรือไม่ จากตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ฉลากกำกับสินค้า เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า เมื่อซื้อมาใช้หรือบริโภคแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอน ดังนั้น ผู้บริโภคและผู้ซื้อควรศึกษาทำความรู้จักกับตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย และมองหาตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ระดับที่น่าเชื่อถือ หรือที่ตนเองยอมรับได้มาทานหรือใช้งานได้ถูกต้อง
14 มกราคม 2562
221
| คลิปเกษตร
| ราคาสินค้าเกษตร วันที่ 18 ม.ค. พ.ศ.2562
ราคารับซื้อ
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
7,900.00
บาท/ตัน
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,200.00
บาท/ตัน
700.00
ราคาตลาดสด
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง)
ขนาด 13-15 ตัว/กก.
310.00
บาท/กก.
10.00
ปลาทรายแดง
ขนาด 7-8 ตัว/กก.
50.00
บาท/กก.
0.00
ปลานิล
ขนาด 1 ตัว/กก.
45.00
บาท/กก.
0.00
หอยแมลงภู่
ขนาดเล็ก
18.00
บาท/กก.
0.00
หอยแมลงภู่
ขนาดใหญ่
43.00
บาท/กก.
0.00
หอยลาย
ขนาดใหญ่
110.00
บาท/กก.
10.00
| เกษตรกรต้นแบบ
| ข่าวเกษตร
| InfoGraphic
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×